Kontrakty futures na gaz ziemny

0
1435

Kontrakty futures na gaz ziemny są wyjątkowo chętnie wybierane przez handlowców dzięki swojej sezonowej zmienności i przewidywalności. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, mnóstwo firm z tego sektora przeszło od rynku lokalnego do globalnego, łatwo przyciągając uwagę inwestorów. Częściowo jest to wynikiem rosnącego popytu na gaz z krajów rozwijających się, ale także ze wzmocnienia globalnej infrastruktury oraz z nieustannie rozwijających się technologii skraplania gazu ziemnego. Jak zatem inwestować w to paliwo?

Futures gazu ziemnego

Aby gaz ziemny trafił do odbiorcy końcowego, musi być najpierw odkryty, a potem wydobyty i rafinowany. Tak długi i skomplikowany proces wymaga ogromnych inwestycji dokonywanych przez producentów gazu ziemnego.

Aby sprzedać gaz z zyskiem, spółki gazowe tworzą kontrakty z siecią dystrybutorów, która dostarcza konsumentom gotowy produkt po wybranej cenie. Taka umowa dokładnie określa, że kupujący nabędzie wybraną ilość gazu w ściśle określonej cenie w tzw. brytyjskich jednostkach termalnych (MMBTU).

Saxo Bank Polska daje inwestorom możliwość handlu kontraktami futures na wartość gazu ziemnego. Dzięki tym instrumentom finansowym, traderezy mogą handlować zmiennością gazu ziemnego stosując dźwignię i bez potrzeby kupna instrumentu bazowego.

Korzyści z handlu kontraktami na gaz ziemny

Rynek kontraktów futures obejmuje przede wszystkim wystandaryzowane kontrakty terminowe o nominałach wynoszących 5000 mmBtu. Mogą one mieć terminy zapadalności wynoszące nawet do 72 miesięcy w stosunku do instrumentów długoterminowych, które rozlicza się poprzez fizyczna dostawę w oznaczonych przez daną giełdę terminalach gazociągowych. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku ropy naftowej na NYMEX notowane są instrumenty, dzięki którym można zmienić docelowy terminal gazociągowy czyli tzw. basis swap.

Największe zalety handlu kontraktami futures na gaz ziemny to m.in.:

  • możliwość zabezpieczenia ryzyka rynkowego
  • możliwość spekulacji,
  • duża płynność rynku,
  • niewielkie koszty transakcyjne,
  • możliwość odsprzedaży/odkupu kontraktu w trakcie życia opcji (offset),
  • możliwość zamykania i otwierania długoterminowych kontraktów futures z dostawami za pomocą transakcji swapowych.

Dlaczego warto handlować futures na gaz ziemny?

Gaz ziemny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci okazał się wyjątkowo potężnym źródłem energii nie tylko dla globalnego przemysłu, ale także dla zwykłych konsumentów. Taki zwiększony popyt przykuł uwagę traderów kontraktami futures, którzy pragną korzystać z sezonowej zmienności tego towaru, jednocześnie handlując z zastosowaniem dźwigni.

[Głosów:0    Średnia:0/5]