Założenie firmy w Niemczech

Coraz więcej Polaków decyduje się na założenie własnej firmy w Niemczech. Na korzyść takiego rozwiązania przemawiają przede wszystkim lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szerszy rynek dla różnego rodzaju usług oraz możliwość uzyskania większych dochodów. To dzięki temu, że stawki podatkowe w Niemczech są niższe niż w Polsce, wyższa jest kwota wolna od podatku oraz istnieją bardzo liczne ulgi dla firm i osób fizycznych.

Polacy, prowadzący własną firmę w Niemczech, są także bardziej atrakcyjnymi partnerami dla firm niemieckich. Stawki godzinowe mogą ustalać indywidualnie i nie podlegają  konieczności opłacania obowiązkowych ubezpieczeń, które zwiększają obciążenia pracodawców nawet o 20%. Dzięki temu, polskim firmom mogą oferować więcej niż minimalne 9,3 euro za godzinę – obie strony na tym zyskują.

biznesplan

5 kroków do założenia firmy w Niemczech

Założenie w firmy w Niemczech nie nastręcza problemów dla Niemców lub Polaków, mieszkających i pracujących w Niemczech od wielu lat, a tym samym, znających  język i realia niemieckiej gospodarki. Dla pozostałych, może stanowić to pewien kłopot, jednak do odważnych świat należy.Osoby, które mają własny pomysł na biznes i perspektywy na potencjalnych kontrahentów, w celu założenia firmy w Niemczech mogą skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm, pośredniczących w zakładaniu działalności gospodarczej w Niemczech. Po udzieleniu im pełnomocnictwa, to na firmach konsultingowych spoczywa obowiązek dopełnienia wszystkich formalności, a jest ich naprawdę sporo. 

W kilku krokach przedstawimy jak założyć firmę w Niemczech, by było to opłacalne i przebiegło bez zbędnych problemów.

Krok 1 – skompletowanie dokumentów

W Niemczech zakładaniem działalności gospodarczej zajmuje się Gewerbeamt. Zanim udamy się do niego z wizytą, musimy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Oczywiście, przedstawiamy kserokopie, a oryginały zatrzymujemy do wglądu. Poza dowodem osobistym lub paszportem, pozostałe dokumenty w języku polskim muszą zostać przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. W Niemczech nie ma stałego zestawu wymaganych dokumentów. W dużej mierze uzależnione jest to od rodzaju działalności, którą mamy zamiar otworzyć.

Generalnie, działalność gospodarcza w Niemczech podzielona jest na dwa rodzaje:

 • przemysłowo – handlową,
 • rzemieślniczą.

W każdym z tych przypadków, należy dokonać wpisu do rejestru handlowego lub izby rzemieślniczej.Potwierdzenie należy dołączyć do wniosku o rejestracji działalności gospodarczej. Wielkość składek zostanie ustalona później na podstawie osiąganych dochodów.

Kolejnymi dokumentami są:

 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • umowa wynajmu lokalu na działalność gospodarczą,
 • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu (świadectwo lub udokumentowane doświadczenie zawodowe),
 • zaświadczenie o niekaralności (opcjonalnie),
 • zaświadczenie o prawie do swobodnego przemieszczania się (opcjonalnie),
 • koncesje lub zezwolenia (opcjonalnie).

Krok 2 – wizyta w Gewerbeamt

Rejestracja firmy w Niemczech wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Urzędnik najpierw weryfikuje przedstawione dokumenty, następnie wypełnia wniosek o założenie firmy. Warto pamiętać, że prawo niemieckie nie dopuszcza samozatrudnienia. To właśnie z tego powodu urzędnik będzie wypytywał o takie kwestie jak:

 • ilość kontrahentów – trzeba mieć minimum jednego i udowodnić poszukiwanie kolejnych (ogłoszenia prasowe, internetowe),
 • kto wyznacza czas i miejsce pracy – musi o tym decydować przedsiębiorca,
 • czyją własnością są narzędzia czy odzież robocza – muszą one należeć do przedsiębiorcy,
 • kto decyduje o wynagrodzeniu – to właściciel firmy ustala wynagrodzenie za wykonywane prace.

Po wypełnieniu całego wniosku, urzędnik drukuje go i wręcza petentowi. Z tym wnioskiem należy udać się do Finanzamt, czyli niemieckiego urzędu skarbowego.

rozmowa z urzędnikiem

Krok 3 – wizyta w Finanzamt

Niemieckiemu systemowi podatkowemu podlegają tylko przedsiębiorcy posiadający niemiecki adres meldunkowy. Dzięki temu, nie tylko płacą podatki, ale mogą także korzystać z licznych ulg w podatku dochodowym lub przysługujących z racji prowadzenia działalności gospodarczej.

Założyć firmę w Niemczech mogą także osoby bez meldunku, ale wówczas rozliczać muszą się w Polsce, co jest zupełnie nieopłacalne. Rozwiązaniem jest skorzystanie z użyczenia adresu niemieckiego. Zajmuje się tym wiele firm pośredniczących podczas zakładania działalności gospodarczej w Niemczech. Taka procedura jest całkowicie legalna.

Ostateczne założenie firmy w Niemczech wymaga określenia swoich przyszłych dochodów. Od tego zależy czy urząd skarbowy zakwalifikuje ją jako małego podatnika, czy nałoży obowiązek opłacania VAT.  Firma w Niemczech, której obrót roczny nie przekracza 17,5 tys. euro w pierwszym roku działalności i 50 tys. euro w drugim roku ma status małego podatnika, który nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT. Jeżeli przekroczy kwotę 17,5 tys. euro do rachunków musi doliczać 19% podatku.

Kolejną ważną kwestią jest określenie wysokości spodziewanego dochodu w pierwszym i drugim roku działalności. Związane jest to z wyliczeniem zobowiązania podatkowego. Najlepszą opcją jest wpisanie zerowego dochodu. W Niemczech zaliczki na poczet podatku dochodowego od prowadzenia działalności opłacane są z góry i opłacane co miesiąc. Wpisując jakikolwiek dochód, jeszcze przed podjęciem właściwej działalności, zostaniemy zobowiązani do wpłacenia zaliczki w określonej wysokości.

Po wypełnieniu formularza w Finanzamt, należy spokojnie czekać na odpowiedź urzędu, potwierdzającą założenie firmy w Niemczech. Równocześnie, firma otrzymuje numer płatnika podatku, ewentualnie drugi numer w przypadku podatku VAT.  Zostaje jej nadany także numer statystyczny konkretnego landu.

Krok 4 – ubezpieczenie

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Niemiec, nie można zapomnieć o ubezpieczeniu. W Niemczech obowiązkowym ubezpieczeniem dla właściciela firmy jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Można wybrać firmę prywatną lub niemiecką kasę chorych. Ta druga opcja jest korzystniejsza, zakres usług refundowanych jest większy. Ubezpieczenie rentowo-emerytalne jest dobrowolne – to przede wszystkim dlatego Gewerba w Niemczech jest tak atrakcyjna.

W przypadku zatrudniania pracowników, firma musi płacić za nich wszystkie składki ubezpieczeniowe. 

Krok 5 – wykorzystaj szansę

Wielu przedsiębiorców decyduje się założyć firmę w Niemczech, przede wszystkim ze względu na szeroki rynek i łatwość znalezienia kontrahentów. Oczywiście, największe zapotrzebowanie jest na firmy budowlane, tym bardziej, że Polacy uznawani są za bardzo dobrych fachowców.

Drugim bardzo ważnym powodem jest system podatkowy. Przede wszystkim, firmy prowadzące działalność gospodarczą, mogą korzystać z licznych ulg lokalnych. Szczególnie atrakcyjne są ulgi w landach wschodnich (byłe NRD). Lokalne rządy dzięki ulgom chcą wzmocnić dynamikę rozwoju gospodarczego i zrównać się z landami zachodnimi. Do najpopularniejszych należą ulgi w czynszach oraz bezpłatne szkolenia z funduszy unijnych.

Każda firma musi prowadzić księgowość i rozliczać się z urzędem skarbowym na podstawie wystawianych rachunków lub faktur, przy uwzględnieniu ponoszonych kosztów – również udokumentowanych fakturami lub rachunkami. Każdy z nich musi być dokładnie opisany, czyli poza kwotą konieczne jest wpisanie celu poniesionych kosztów. Do kosztów można zaliczyć także te poniesione jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności.

Na tej podstawie wyliczany jest podatek dochodowy. Bez względu na jego wysokość, każdy podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji rocznej do 31 lipca następnego roku. Osoby, rozliczające się za pośrednictwem firmy księgowej, mają ten czas przedłużony do końca lutego kolejnego roku.

W Niemczech kwota wolna od podatku w 2020 roku to aż 9 408 euro dla osoby samotnej. Dla małżeństw jest dwukrotnie wyższa – 18.816 euro. Ale dodatkowo można skorzystać z kwoty wolnej od podatku na dziecko, która wynosi 5172 euro. Możliwości legalnego obniżenia podatku płaconego przez firmę i podatku dochodowego jest znacznie więcej. Warunkiem skorzystania z nich jest bardzo dobra znajomość niemieckiego systemy podatkowego.

Podsumowanie

Założenie firmy w Niemczech wbrew pozorom nie jest trudne, zwłaszcza wtedy, gdy korzysta się z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm, które dodatkowo oferują usługi księgowe i prawne. Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec, trzeba mieć świadomość, że korzystny system podatkowy uwarunkowany jest rzetelnym przestrzeganiem prawa. Wszelkie naruszenia związane z prowadzeniem księgowości i właściwego opisywania dokumentów, wiążą się z bardzo wysokimi karami finansowymi.

Niemiecki system prawny oparty jest na zasadzie zaufania do obywatela i podatnika. Dopóki nie narusza się tej zasady, wszystko jest w porządku i nikt nikomu nie nie stwarza zbędnych barier.

W Polsce urzędy są bardzo zbiurokratyzowane i ich zadaniem jest szukanie jakichkolwiek niedociągnięć ze strony firm. Już tylko z tego względu, firma w Niemczech ma bardziej korzystne warunki do działania na rynku niemieckim niż polskim.  Należy jednak pamiętać, że na terenie Niemiec koniecznie trzeba przebywać minimum 183 dni w roku, w przeciwnym wypadku rozliczenie podatku dochodowego należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym. Już tylko z racji kwoty wolnej od podatku wynoszącej 8 000 zł jest to nieopłacalne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]