Profesjonalne usługi księgowe dla firm

0
13066

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważne dla funkcjonowania firmy jest prawidłowe prowadzenie księgowości. Wszelkie błędy mogą skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale także odpowiedzialnością karną lub administracyjną. Wielu właścicieli firm decyduje się na skorzystanie z usług outsourcingu usług księgowych. Cóż to takiego?

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing księgowości polega na wynajęciu zewnętrznej firmy, która zajmie się kwestiami prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa zleceniodawcy. Z reguły świadczą go biura księgowe posiadające spore doświadczenie w tej dziedzinie. Przed wyborem odpowiedniego zleceniobiorcy należy upewnić się, czy na pewno posiada wszystkie wymagane kompetencje.

Należy pamiętać także o spisaniu stosownej umowy. Jest ona zabezpieczeniem zarówno dla strony zlecającej wykonanie usługi, jak i dla samego usługodawcy. W jej treści powinien być wyszczególniony termin obowiązywania umowy oraz ewentualny okres jej wypowiedzenia.

Przeniesienie odpowiedzialności

Wiele osób zastanawia się nad konsekwencjami błędów, jakie mogą zaistnieć w księgach rachunkowych. Mimo tego, iż zgodnie z treścią zawartej umowy prowadzenie ksiąg zostało przekazane osobom trzecim, za występujące w nich błędy i niedopatrzenia odpowiada właściciel przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w praktyce to on poniesie konsekwencje finansowe.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości zleceniodawca ma jednak prawo ubiegać się o pełny zwrot kosztów, jakie poniósł z tytułu nienależytego wykonania usługi przez firmę outsourcingową.

Rozstrzyganie sporów

Kwestie niewyszczególnione w umowie reguluje kodeks prawny, dlatego spory między stronami muszą być rozstrzygane zgodnie z zasadami. W pierwszej kolejności zaleca się podjecie prób polubownego rozwiązania sprawy. Nie zawsze jednak jest ono możliwe.

W przypadku braku możliwości dojścia do ugody, spory mogą być rozstrzygane na drodze sądowej. Wniosek o rozpatrzenie sprawy może złożyć zarówno usługodawca, jak i zleceniobiorca.

Outsourcing usług księgowych stanowi świetną propozycję dla właścicieli firm, którzy z różnych powodów nie mają możliwości stworzenia działu księgowego w swoim przedsiębiorstwie. Mogą z niego korzystać także osoby, które ponad wszystka cenią profesjonalną obsługę przez firmę posiadającą doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:1    Średnia:5/5]