Kim jest prokurent i kto może nim zostać?

0
2366

Prokurent to osoba powoływana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładniej przez zarząd. W jej strukturach zajmuje się on przede wszystkim reprezentowaniem spółki w czasie dokonywania czynności prawnych. Jakie jeszcze obowiązki posiada prokurent i za co odpowiada?

Prokurent ma dość szeroki zakres obowiązków, przez co nie może on samodzielnie przekazać swoich uprawnień komuś innemu. Ma on jednak prawo ustanowić pełnomocników, którzy w zakresie udzielonych przywilejów będą mogli reprezentować spółkę.

Co zrobić, by zostać prokurentem?

Prokurentem może zostać każdy, komu zostanie udzielona prokura, czyli specjalne pełnomocnictwo. Jego zakres został dokładnie opisany w Kodeksie cywilnym. Prokura w spółce z o.o. jest zatem pełnomocnictwem udzielanym przez przedsiębiorcę. Obejmuje ono umocowanie prokurenta do dokonywania czynności pozasądowych i sądowych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Zgodę na powołanie prokurenta muszą wyrazić wszyscy członkowie zarządu – bez wyjątku.

By zostać prokurentem, nie trzeba być prawnikiem – żaden kodeks nie określa, jakie wykształcenie powinien on posiadać. To zarząd decyduje o tym, czy dana osoba zostanie powołana na to stanowisko. Nie może być to jednak ktoś, kto został pozbawiony zdolności do czynności prawnych, osoba niepełnoletnia oraz osoba ubezwłasnowolniona, a także osoba prawna, czyli inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie zadania wykonuje prokurent?

Głównym zadaniem prokurenta jest reprezentowanie spółki z o.o. przed innymi podmiotami, które uczestniczą w obrocie. Oznacza to zawieranie umów, odstępowanie od nich, a także wypowiadanie ich. Może on również składać oświadczenia o uznaniu długu, czy też potrąceniu. Jest on również reprezentantem spółki w czasie postępowania sądowego, podatkowego, jak również administracyjnego. Bardzo cenną informacją jest fakt, że każdy prokurent ma jednakowe uprawnienia, co oznacza, że nikt nie może ich zmienić lub ograniczyć na potrzeby konkretnej spółki. Są one niemal takie same, jak w przypadku członków zarządu.

Czy prokurent może ustanowić innego prokurenta?

Nie, prokurent samodzielnie nie może ustanowić prokurenta ani przekazać komukolwiek swoich uprawnień. Wszelkie decyzje w tych sprawach podejmuje zarząd. Prokurent może jednak ustanowić swojego pełnomocnika (lub pełnomocników), który w razie potrzeby będzie go reprezentował. Odnosi się to do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak tak samo działa to w przypadku, kiedy założona spółka to jeszcze spółka w organizacji.

[Głosów:2    Średnia:2/5]