JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT

0
1568

Obecnie czynni podatnicy VAT objęci są obowiązkiem składania formularza VAT_ 7 (dla podatników rozliczających się co miesiąc) lub VAT-7K (dla rozliczeń kwartalnych) oraz plików JPK_VAT. Poza tym przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych zobowiązani są do przekazywania informacji na formularzu VAT-UE za każdy miesiąc, w którym dokonano transakcji. Taka sama sytuacja obowiązuje w przypadku dokonywania krajowych transakcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia, o których informacje przekazywane są za pomocą formularza VAT-27. Początkowo Ministerstwo Finansów zapowiadało likwidację deklaracji VAT z początkiem roku 2019, następnie – od lipca 2019 r. Zgodnie z najnowszymi informacjami zmiana zostanie wprowadzona dopiero 1 stycznia 2020 r.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada zastąpienie deklaracji VAT plikiem JPK_VDEK, którego struktura zostanie poszerzona wobec pliku JPK_VAT. Dane zawarte w pliku JPK_VAT nie obejmują wszystkich rubryk zawartych w deklaracji VAT-7. Sytuacja ta odnosi się do informacji dotyczących wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu, jak również kwot możliwych do przeniesienia na następny miesiąc oraz ulg na zakup kasy rejestrującej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa uwzględnia przeniesienie do JPK_VDEK rubryk z pliku VAT-7, które zostały pominięte w deklaracji JPK_VAT. Podatnicy VAT będą zatem składać wyłącznie plik JPK_VDEK zamiast deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VDEK ma zastąpić deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27 oraz załączniku VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD. Rozważane jest również zastąpienie deklaracji VAT-12. Informacje z pliku JPK_VDEK będą przekazywane do centralnego rejestru faktur zarządzanego przez KAS.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa zakładać będzie składanie pliku JPK_VDEK w cyklu miesięczny. Obowiązkiem tym objęci zostaną również podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie.

Wprowadzenie zmian ma na celu zapobieżenie sytuacji dublowania danych przekazywanych organom podatkowym przy jednoczesnym ograniczeniu obowiązków administracyjnych podatników VAT względem fiskusa. Przyczyni się to do przyspieszenia procesu weryfikacji przesyłanych informacji, a co za tym idzie skrócenia czasu dokonywania zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Choć przejście na w pełni elektroniczną formę rozliczeń wprowadzane przez Ministerstwo Finansów ułatwi proces składania deklaracji, to jednak będzie się ono wiązało z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do nowego sposobu raportowania. Rozwiązaniem stworzonym z myślą o rozliczeniach z fiskusem jest program od Hogart JPK – JPK, jak również eSprawozdania finansowe – eSprawozdania. Oprogramowanie współpracuje z większością systemów ERP.

[Głosów:0    Średnia:0/5]