Jak ustalić wymiar urlopu pracownikowi niepełnosprawnemu, który może pracować 8 godzin

0
1971

Zatrudniam pracownika na cały etat, który ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Lekarz medycyny pracy pozwolił mu pracować 8 godzin dziennie. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowy urlop dla pracownika, który ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest zatrudniony na pełny etat i za pozwoleniem lekarza pracuje po 8 godzin dziennie? Czy trzeba pomnożyć przez 8 godzin, tak jak pracownik pracuje w rzeczywistości? Czy na orzeczeniu lekarskim musi być napisane, że pracownik może pracować 8 godzin dziennie, czy wystarczy ustne pozwolenie lekarza i zgoda pracownika?

Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi niepełnosprawnemu, do którego stosuje się kodeksowe normy czasu pracy, 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto pracowników niepełnosprawnych nie można zatrudniać w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Regulacji tych nie stosujemy jednak do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. W takim przypadku czas pracy pracowników niepełnosprawnych regulują przepisy Kodeksu pracy.

Za zgodą pracownik niepełnosprawny może pracować dłużej

Zgoda lekarza na niestosowanie wobec pracownika niepełnosprawnego skróconych norm czasu pracy powinna mieć formę pisemną i zostać przedstawiona pracodawcy. Przepisy nie określają treści takiego zaświadczenia, niemniej powinno z niego wyraźnie wynikać, że pracownik może pracować w wymiarze 8 godzin dziennie.

Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu określonego w Kodeksie pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do jednego z ww. stopni niepełnosprawności, natomiast prawo do kolejnego urlopu dodatkowego pracownik nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Jak ustalać urlop kodeksowy i dodatkowy

W przypadku pracownika niepełnosprawnego wymiar urlopu przysługującego na mocy Kodeksu pracy oraz urlopu dodatkowego musimy obliczyć oddzielnie (wynika to z przepisów dotyczących świadectwa pracy, które przewidują obowiązek zawarcia w świadectwie pracy oddzielnej informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym). Jeżeli więc pracodawca zatrudnia na pełny etat pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który legitymuje się co najmniej 10-letnim stażem urlopowym, to pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu z Kodeksu pracy i 10 dni urlopu dodatkowego – łącznie 36 dni.

Przy udzielaniu urlopu 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, chyba że pracownika obowiązuje niższa dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów.

Przykład

W przypadku pracownika niepełnosprawnego, który uzyskał zgodę lekarza na pracę w wymiarze 8 godzin dziennie (a tym samym stosowanie kodeksowych norm czasu pracy), 1 dzień urlopu będzie odpowiadał 8 godzinom pracy. W konsekwencji 36 dni urlopu = 288 godzin. Udzielając pracownikowi urlopu, za każdy dzień należy odjąć z puli urlopowej tyle godzin, ile pracownik miał przepracować w danym dniu, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 154, art. 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.),
  • art. 15, art. 16, art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

Katarzyna Pietruszyńska
specjalista w zakresie prawa pracy

[Głosów:2    Średnia:5/5]