Jak skutecznie zabezpieczyć przedsiębiorstwo?

0
701

Rodzinna firma ma bardzo duże znaczenie dla jej członków. Ważna jest jej ochrona, a także uporządkowanie w kwestii dziedziczenia praw. Planowanie sukcesji to świadome działanie, które ma na celu bezproblemową wymianę pokoleniową. Obejmuje ono wiele zagadnień, a mianowicie: sporządzenie testamentu, wybór polisy ubezpieczeniowej na życie, przekształcenie podmiotów gospodarczych oraz podpisanie umowy majątkowej z partnerem.

Główny cel planowania sukcesji

Planowanie sukcesji powinien przeprowadzić każdy przedsiębiorca, który myśli długofalowo. Bardzo trudno przewidzieć co spotka nas w ciągu całego życia. Proces ten pozwala na uporządkowanie i ochronę dotychczasowego majątku rodzinnego. Na skutek nieszczęśliwego wypadku lub po śmierci właściciela może wystąpić szereg pułapek prawnych związanych z ustawowym dziedziczeniem, wysokością podatków, czy podziałem przedsiębiorstwa. Zaplanowanie sukcesji ma na celu zabezpieczenie majątku, optymalizację podatkową, a także regulacje spłat i rozliczeń pomiędzy spadkobiercami i wspólnikami. Głównym założeniem planowania sukcesji jest przekazanie majątku w obrębie rodziny. Ułożony plan musi być uniwersalny, aby pasował do wciąż zmieniających się realiów. Ważne jest, aby obejmował wszystkie składowe firmy. Z kolei spadkobiercy muszą być przygotowani na ewentualne zajęcie miejsca w zarządzie. Często planowanie sukcesji ma na celu rozporządzenie majątkiem według woli  spadkodawcy. Zazwyczaj ta część obejmuje utrzymanie płynności finansowej, właściwy według spadkodawcy podział majątku, a także finansowe pokrycie spłat pomiędzy wspólnikami i członkami rodziny. Instrumenty planowania sukcesji obejmują sporządzenie testamentu, umowę darowizny, zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także zakup ubezpieczenia.

Planowanie sukcesji, a analiza prawno-finansowa

Na początek, przed planowaniem sukcesji przystępuje się do wykonania analizy prawno-finansowej całego przedsiębiorstwa. Na podstawie jej wyników można cokolwiek zaplanować i stworzyć odpowiedni plan działania. W analizie prawno-finansowej tematy, jakie mają znaczenie to aktywa, które mają być w przyszłości przekazane. Co więcej, należy określić, kiedy chce się je przekazać. Może to nastąpić po śmierci lub w ciągu życia, wówczas należy określić, jaki stopień kontroli nad przedsiębiorstwem ma być zachowany. Dodatkowo kancelaria prawna musi ocenić, jak można zminimalizować koszty podatkowe związane z przekazaniem majątku i zweryfikować wiarygodność i wypłacalność wybranych członków rodziny.

[Głosów:1    Średnia:5/5]