Jak pozyskać pracowników z Ukrainy do pracy w Polsce?

0
983

Według statystyk już ponad osiemdziesiąt pięć procent pracujących w Polsce obcokrajowców pochodzi z Ukrainy. Zatrudnianie pracowników zza naszej wschodniej granicy to dla wielu przedsiębiorców korzystna, a niekiedy także jedyna droga do pozyskania brakującej siły roboczej. Przemysł, budownictwo, czy sektor usług – we wszystkich tych gałęziach gospodarki zatrudnia się wielu Ukraińców. Podpowiadamy, jak pozyskać pracowników z Ukrainy do pracy w Polsce.

W jaki sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Od 2017 roku Ukraińcy nie muszą posiadać wizy uprawniającej do pracy na terenie Polski. Zatrudniający ich przedsiębiorcy mogą korzystać z tak zwanej  procedury oświadczeniowej, czyli złożyć stosowane oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Musi ono zostać złożone w powiatowym urzędzie pracy. Z kolei ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wniosła możliwość wystawienia tak zwanego zezwolenia na pracę sezonową. Jego wystawienie zwalnia pracodawcę z testu rynku pracy, co więcej nie musi on także składać informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych

Warto zaznaczyć, że obywatel Ukrainy powinien wykonywać pracę na postawie pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorcą i na warunkach określonych w złożonym oświadczeniu. W związku z tym pracodawca ma wobec niego dokładnie takie same obowiązki jak wobec pracownika o polskim obywatelskie. Obejmuje to przestrzeganie prawa pracy, zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płacenie podatku dochodowego i odprowadzanie składek.

W jakich okolicznościach potrzebne będzie zezwolenie na pracę?

Jeżeli wyrażamy chęć współpracy z cudzoziemcem zatrudnionym na mocy procedury oświadczeniowej, możemy wystąpić do wojewody ze specjalnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla zatrudnionego obywatela Ukrainy. Nie jest to jednak konieczne jeżeli wcześniej sam pracownik złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę.

Jak już zostało powiedziane, w przypadku zatrudniania Ukraińców ubieganie się o pozyskanie zezwolenia na pracę przebiega bez konieczności przeprowadzenia tak zwanego testu rynku pracy. Zatrudniony cudzoziemiec w czasie oczekiwania na decyzję może legalnie pracować na rzecz swojego pracodawcy.

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają obywateli Ukrainy. Nie jest to jedynie kwestia tego, że przybysze zza naszej wschodniej granicy są  zwykle bardzo sumienni i kompetentni, a przy tym gotowi do ciężkiej pracy. Wielu pracodawców ceni sobie także stosunkowo niewielkie różnice kulturowe oraz brak bariery językowej. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie na rynku pracy brakuje fachowców z różnych branż, którzy wyjechali z kraju w poszukiwaniu lepszych płac za naszą zachodnią granicą. Ukraińcy mogą w znacznym stopniu wypełnić tę lukę, tym bardziej że w większości są to pracownicy kompetentni i gotowi do ciężkiej, sumiennej pracy.

Właśnie dlatego zatrudnianie ich jest bardzo powszechną praktyką, a polscy przedsiębiorcy od dawna są z niej bardzo zadowoleni.

Artykuł powstał we współpracy z https://atlaswork.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]