Jak bezpiecznie współpracować z kontrahentem?

0
1534

Przedsiębiorstwa zalegające z płatnościami to częsta i poważna bolączka polskiej gospodarki. Pierwszym krokiem do bezpiecznej współpracy biznesowej powinna być więc gruntowna weryfikacja kontrahenta.

Weryfikacja kontrahenta przed podjęciem współpracy

Współpraca gospodarcza, podobnie jak ruch drogowy, nie może istnieć bez regulujących ją zasad, których przestrzegania można oczekiwać od wszystkich. Każdy dobry kierowca pamięta jednak o zasadzie ograniczonego zaufania. Jeśli zachowanie uczestnika ruchu budzi podejrzenia, że może on działać niezgodnie z przepisami, należy zwiększyć ostrożność. Podobną zasadą powinni kierować się przedsiębiorcy podejmujący współpracę z kontrahentami. Nierzetelny kontrahent, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub robi to po terminie, naraża firmę na utratę płynności finansowej i straty. Z Europejskiego Raportu Płatności za rok 2018 wynika, że aż 9 na 10 przedsiębiorcom w Polsce zdarza się płacić po terminie, a wartość nieodzyskanych jeszcze należności to prawie 2% rocznego dochodu firm. Ponieważ problem jest częsty i poważny, weryfikacja kontrahenta przed podjęciem współpracy to absolutna konieczność.

Jak sprawdzić kontrahenta?

W internecie można znaleźć wiele ofert agencji detektywistycznych i firm zajmujących się wywiadem gospodarczym. Weryfikacji kontrahenta można jednak z powodzeniem dokonać samodzielnie, gdyż bardzo wiele danych jest ogólnie dostępnych bezpłatnie lub za niewielką opłatą, o czym szczegółowo informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na swoich stronach. Przed skorzystaniem z usług specjalistycznej firmy warto sprawdzić informacje o kontrahencie zawarte w:

  • Ogólnodostępnym rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną i rejestrze REGON (wspólnicy w spółkach cywilnych);
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w przypadku pozostałych spółek. Pobierając bezpłatnie elektroniczną kopię wpisu do KRS, można przez internet sprawdzić, czy firma zalega z płatnościami np. wobec ZUS i czy prowadzone są wobec niej egzekucje komornicze (Dział IV dokumentu) oraz czy spółka jest w trakcie postępowania likwidacyjnego lub na etapie upadłości (Dział VI). Pełny odpis do KRS kosztuje 60 zł;
  • Krajowym Rejestrze Dłużników niewypłacalnych (koszt uzyskania informacji: 21 zł);
  • Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej (KRD BIG). Za 30 zł można dowiedzieć się, czy firma terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Miesięczny abonament w wysokości od 160 zł pozwoli stale monitorować wybranych kontrahentów;
  • Urzędzie Skarbowym, gdzie można sprawdzić, czy firma jest płatnikiem VAT i czy nie unika płacenia podatków (21 zł).
  • Biurze Informacji Kredytowej S.A. (niepubliczna instytucja gromadząca i udostępniająca dane o historii kredytowej klientów banków oraz SKOK-ów).

Warto również sprawdzić, czy dane opublikowane na stronie internetowej potencjalnego klienta są zgodne z tymi dostępnymi w publicznych rejestrach. Pomocna może też okazać się analiza opinii o firmie znalezionych w internecie. Powtarzające się doniesienia o unikaniu płatności powinny wzbudzić ostrożność, należy jednak pamiętać, że w sieci można również trafić na niesprawiedliwe opinie byłych pracowników czy komentarze konkurencji, które bezzasadnie stawiają firmę w złym świetle.

Kompleksowe usługi, które pozwolą sprawdzić kontrahenta i zwiększyć własne bezpieczeństwo finansowe

Skrupulatna weryfikacja kontrahentów przeprowadzona we własnym zakresie może odsiać najbardziej nierzetelnych potencjalnych współpracowników biznesowych i zminimalizować ryzyko, że nie otrzyma się zapłaty za towary i usługi. Z różnych przyczyn nie zawsze jest jednak możliwa, a czasem może nie dać zadowalających, jednoznacznych rezultatów. W takich przypadkach warto skorzystać z możliwie kompleksowych metod sprawdzania wiarygodności aktualnego lub przyszłego kontrahenta. Dobrym przykładem jest usługa Bezpieczny Kontrahent oferowana przez firmę Faktoria we współpracy z Euler Hermes (https://faktoria.pl/bezpieczny-kontrahent). Przedsiębiorca otrzymuje dzięki niej jednoznaczną informację pozytywną lub negatywną (rekomendację do współpracy z kontrahentem lub jej brak i zalecenie zachowania ostrożności). W zależności od wariantu usługi, może też dostać raport na temat kontrahenta i szczegółową, opartą na danych finansowych analizę przygotowaną przez zespół specjalistów do spraw ryzyka.

Artykuł sponsorowany.

[Głosów:2    Średnia:5/5]