Czy obowiązek alimentacyjny może przejść z jednego rodzica na drugiego?

0
621

Po rozwodzie dziecko zostaje z jednym z rodziców, drugie zaś zobowiązane jest do uiszczania regularnych opłat na rzecz dziecka zwanych alimentami. Warto jednak mieć na uwadze, że raz ustalone wyrok sądu w sprawie alimentów nie jest stały. Można go zmienić w momencie, gdy sytuacja tego wymaga. Tak jak w przypadku, kiedy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie ma zdolności finansowych do wywiązania się z obowiązku, możliwe jest uzyskanie alimentów np. od dziadków, tak też w sytuacji, gdy zmienia się rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem – zmienia się ten, który zobowiązany jest do płacenia alimentów.

Kiedy orzeczenie o władzy rodzicielskiej może ulec zmianie?

Jeśli dobro dziecka wymaga zmiany orzeczenia w sprawie władzy rodzicielskiej, orzeczenie może zostać skorygowane. Wniosek o zmianę wyroku rozwodowego może zostać złożony przez rodzica do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu rodzinnego, uiszczając stosowną opłatę (100 złotych). Sąd orzekający zobowiązany jest do zbadania sytuacji dziecka oraz tego, czy sytuacja wymaga zmiany opiekuna.

Przykład sytuacji, w której możliwa jest zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy w stanie faktycznym relacje między rodzicem o ograniczonych prawach rodzicielskich a dzieckiem – dziecko nawiązało z nim lepszy kontakt i od pewnego momentu to ten rodzic spędza z nim więcej czasu, sprawuje nad nim prawdziwą pieczę – jest to dobra postawa do wnioskowania o zmianę orzeczenia.

Innym przykładem sytuacji, która może wpłynąć na możliwość wprowadzenia zmiany, jest np. zmiana relacji pomiędzy rodzicami. Jeżeli od tej chwili są w stanie się porozumieć i zadecydować wspólnie, że mogą razem sprawować pełną władzę rodzicielską – można wnioskować o zmianę orzeczenia, w celu powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Podsumowując…

Pamiętajmy, że w momencie, gdy władzę rodzicielską sprawuje tylko jeden rodzic – drugi jest zobowiązany do uiszczania opłat alimentacyjnych. Jeżeli obowiązku rodzicielskie przechodzą z jednego rodzica na drugiego, rodzic, który nie sprawuje już pełnej opieki, jest zobligowany do pokrywania alimentów.

Artykuł został stworzony we współpracy z kancelarią adwokacką „Wieniawska Adwokaci”.

[Głosów:1    Średnia:5/5]