Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy POSTAWNASWOIM.PL, prowadzony pod adresem POSTAWNASWOIM.PL/SKLEP (dalej zwany Witryną) przez firmę GOODIES Robert Menkała z siedzibą w ul. 1 Maja 46 07-202 Wyszków, ul. 1 Maja 46, NIP: 7621965482 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem zgłoszenia 005747/2013 oraz numerem księgi 126553.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe – wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze –  zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, na przykład w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale „Polityka cookies”.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:


1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu komórkowego.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników informacje takie, jak data urodzenia, numer telefonu domowego, nazwa firmy, NIP w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, zwiększenia wygody korzystania z Witryny oraz przygotowywania analiz statystycznych na własne potrzeby:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: kontakt@postawnaswoim.pl, numeru telefonu 504 718 290.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera lub na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach specjalnych sklepu GOODIES.PL (lub zostały wyrażone obie te zgody), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów GOODIES.PL. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zgodę mogą Państwo cofnąć zmieniając stosowne ustawienia po zalogowaniu do swojego panelu Klienta lub klikając w specjalny odnośnik zamieszczony w każdej przesłanej do Państwa wiadomości e-mail.

Sklep GOODIES.PL zastrzega sobie prawo do realizacji kampanii reklamowych i/lub informacyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych wobec swoich Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych od partnerów sklepu GOODIES.PL. W takich przypadkach żadne Państwa dane osobowe (w tym adres poczty elektronicznej) nie będą pod żadnym pozorem udostępniane tym podmiotom. Zgodę mogą Państwo cofnąć w każdej chwili tak, jak zostało to opisane powyżej.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów współpracujących: firm kurierskich i transportowych, producentów sprzedawanych towarów, firm prowadzących serwisy gwarancyjne, operatorów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Sklep GOODIES.PL zobowiązuje się przekazywać dane o których mowa wspomnianym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do należytego wywiązania się przez sklep GOODIES.PL z zawartej z Państwem umowy sprzedaży.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: e-mail.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@postawnaswoim.pl.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@postawnaswoim.pl.


Akceptuję

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies. W razie wątpliwości zapoznaj się z naszą polityką cookies.