Biznes Plan - Gotowy wzór

Jest 15 produktów.
Showing 1 - 15 of 15 items

Przygotowanie dobrego biznes planu wymaga czasu i umiejętności. O ile czas jesteśmy w stanie znaleźć, o tyle braku umiejętności nie uda nam się szybko nadrobić. Warto zatem skorzystać z gotowych szablonów biznes planów, przygotowanych dla różnych branż i dla zrealizowania różnych celów.

Wzór gotowego biznes planu dla bezrobotnych

Z biznes planów...

Przygotowanie dobrego biznes planu wymaga czasu i umiejętności. O ile czas jesteśmy w stanie znaleźć, o tyle braku umiejętności nie uda nam się szybko nadrobić. Warto zatem skorzystać z gotowych szablonów biznes planów, przygotowanych dla różnych branż i dla zrealizowania różnych celów.

Wzór gotowego biznes planu dla bezrobotnych

Z biznes planów często korzystają osoby bezrobotne decydujące się na złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy. Wzory dokumentów, jakie należy składać w PUP są dość proste, dzięki czemu niemalże każda osoba poradzi sobie z ich wypełnieniem. Wzory te spełniają wymagania formalne stawiane wnioskodawcom w Urzędach Pracy, dzięki czemu zawarte są w nich wszystkie punkty, które pozwolą otrzymać kilkanaście tysięcy złotych na otwarcie własnego sklepu spożywczego, salonu fryzjerskiego, biura księgowego czy też punktu gastronomicznego.

Szablony biznes planów dla PUP są bardzo uniwersalne, dzięki czemu mogą z nich korzystać osoby chcące działać w wielu różnych i niespokrewnionych ze sobą branżach. Cechują się one zatem dużą uniwersalnością, której nie posiadają inne biznes plany. Nie są one też objęte sztywnymi ramami dotyczącymi ich wyglądu, dlatego też można w nich stosować grafiki, wykresy i inne elementy, które ułatwią przedstawienie pomysłu na działalność gospodarczą.

Gotowy biznes plan dla kredytu bankowego

Odpowiednio przygotowany biznes plan jest niezbędny, by firma mogła otrzymać kredyt na start lub też duży kredyt inwestycyjny. Przedsiębiorca musi w nim wykazać, na co przeznaczy otrzymane od banku pieniądze oraz jakich zysków i po jakim czasie może się spodziewać. Szablon tego typu biznes planu może być więc niezbędny każdej osobie, która chce rozwinąć własną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać kredyt bankowy na rozpoczęcie działalności, powinni wybrać wzór prognozowy, na podstawie którego opracowuje się biznes plan dla tak zwanych startup’ów. Innym typem biznes planu dla przedsiębiorców chcących zaciągnąć kredyt bankowy jest dokument, który realizuje się w oparciu o prognozę wzrostu wartości firmy. Zwykle wykorzystują go ci właściciele przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność od kilku lat, ale potrzebują dodatkowej gotówki na zakup nowych technologii czy na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Szablon tego typu biznes planu musi być bardzo dokładny i przekonujący, gdyż bank decydujący się na współpracę na jego podstawie ponosi duże ryzyko związane z niemożnością określenia popularności danego produktu lub usługi. We wzorze tym można zatem znaleźć punkty pozwalające określić, jakie dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia może zaproponować wnioskodawca. Ostatnim rodzajem biznes planów są dokumenty, z których korzystają przedsiębiorcy, chcący wybudować nieruchomość. W szablonie biznesplanu tego rodzaju najbardziej rozbudowana jest część dotycząca analizy finansowej projektu.

Gotowe wzory biznes planów dla dotacji unijnych

Odrębne szablony biznes planów wykorzystywane są przez przedsiębiorców, którzy chcą starać się o uzyskanie dotacji unijnych. Tego typu wzory obejmują wszystkie elementy spotykane w tradycyjnie sporządzanych analizach, jednak szczególny nacisk kładzie się w nich na udowodnieniu, że pozyskane w ramach dotacji fundusze zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami danego działania operacyjnego.

Jeśli zatem przedsiębiorca chce uzyskać dotację unijną na zakup innowacyjnej linii produkcyjnej, musi on skorzystać z programu, który finansuje tego typu przedsięwzięcia. Bardzo istotne jest zatem odpowiednie dobranie szablonu do specyfiki danego działania unijnego, by możliwe było jak najdokładniejsze przedstawienie pomysłu na rozwój biznesu.

Doświadczenie twórców gotowych biznes planów

W każdym szablonie biznes planu znajdziemy część poświęconą opisaniu doświadczenia zawodowego i biznesowego twórców analizy. Warto pamiętać, że część ta jest problematyczna zwłaszcza dla osób, które chcą rozpocząć działalność w zupełnie nowej dla nich branży lub też tych, które jeszcze nigdy nie pracowały. Z tego powodu osoby te powinny decydować się na wzór biznes planu, w którym część ta będzie opowiadała przede wszystkim o osiągnięciach naukowych wnioskodawcy i o innych kwestiach, które uprawdopodobnią, że poradzi on sobie ze zrealizowaniem założeń zawartych w dalszych częściach dokumentu.

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z szablonu, w którym zamieszczą informację o tym, iż wykonanie poszczególnych założeń biznes planu zostanie powierzone innym osobom o odpowiednich kwalifikacjach bądź też firmom zewnętrznym uprawnionym do wykonywania określonych usług. W ten sposób wykażą oni, że będą w stanie spełnić poszczególne założenia, bez konieczności zwiększania swoich kwalifikacji zawodowych.

Gotowy opis przedsięwzięcia we wzorze biznes planu

Poszukując szablonu biznesplanu, musimy też wiedzieć, do jakiego odbiorcy będzie on kierowany, by odpowiednio dobrać długość i sposób opisania przedsięwzięcia. W przypadku biznes planów kierowanych do inwestorów indywidualnych nie warto decydować się na szablony, w których opis inwestycji zajmuje kilkadziesiąt stron. Opis ten powinien być wtedy zwięzły i napisany możliwie prostym językiem, by inwestor poznał ogólny zarys naszego pomysłu bez zagłębiania się w szczegóły, które mogłyby być dla niego nudne i niezrozumiałe. Taki skrócony szablon pozwala bowiem uchronić się przed sytuacją, w której inwestor rezygnuje z finansowania pomysłu, gdyż nie rozumie on, na czym polega dany plan lub też nie jest w stanie zaciekawić się nim na tyle, by zdecydować się na inwestycję. Szablon ten jest też wolny od ścisłych wymagań co do estetyki, dzięki czemu inwestor może otrzymać dokument uzupełniony o ciekawe grafiki, wykresy i inne elementy, które ułatwią mu zrozumienie przedstawianego mu tematu.

Znacznie bardziej rozbudowane opisy przedsięwzięcia występują w szablonach biznes planów, które wybierać powinny osoby składające wnioski o wypłatę dotacji unijnych czy też o wypłatę kredytu inwestycyjnego w banku. W przypadku tych dwóch biznes planów stawianych jest bowiem wiele wymagań formalnych dotyczących formy tego dokumentu i ilości informacji, jakie muszą być w nim zawarte. Biznes plany tego typu przypominają więc nieco rozbudowane foldery lub kilkudziesięciostronicowe książki. Ich wygląd jest do siebie dość mocno zbliżony ze względu na to, że obowiązują je sztywne ramy co do ich treści i sposobu ich przedstawiania.

Analiza rynków w gotowym biznes planie

Bez względu na typ wybranego biznes planu, konieczne jest umieszczenie w nim sumiennie przygotowanej części analitycznej dotyczącej konkurencji w danej branży oraz struktury rynku lokalnego, krajowego lub krajowo-światowego. Analizy te są najważniejsze dla inwestorów oraz osób rozpatrujących wniosek kredytowy w banku lub wniosek o wypłatę funduszy europejskich z odpowiedniego urzędu. W zależności od tego, jak duże ma być lub też jak duże jest dane przedsiębiorstwo, jego właściciele powinni zdecydować się na szablon obejmujący analizę z określonej wielkości rynku. Jeżeli jednak dana firma działa obecnie na rynku lokalnym, a po otrzymaniu dodatkowych środków finansowych ma działać na rynku krajowym, konieczne jest skupienie się przede wszystkim na tej drugiej analizie, gdyż to od niej zależy, czy inwestycja ma szanse na powodzenie.

Ponadto wybierając szablon biznes planu, warto wybrać go zgodnie z branżą, jaką zamierzamy analizować i w jakiej zamierzamy działać. W gotowych szablonach dla różnych branży pojawia się bowiem miejsce na analizę dokonaną na podstawie informacji uzyskanych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz w wielu innych instytucjach, na których raporty kwartalne czy roczne można się powołać w celu uprawdopodobnienia opracowanej analizy.

Działania reklamowe i marketingowe we wzorze biznes planu

W szablonie biznes planu znajduje się też część poświęcona na opisanie działań reklamowych i marketingowych w celu uzyskania, a następnie zwiększenia przychodów z inwestycji. W zależności od tego, jaki ma być profil działalności przedsiębiorstwa, należy wybrać wzór biznesplanu, w którym skupiać się będziemy na agresywnej kampanii promocyjnej, idealnej dla przedsiębiorstw wchodzących na rynek o dużym nasyceniu i konkurencji, jak i na łagodniejszej formie reklamy, która najlepiej sprawdza się w przypadku proponowania niszowych produktów lub usług, kierowanych jedynie do wąskiego grona odbiorców.

Szablon może być również przystosowany do tego, w jaki sposób będzie działać dana firma. Jeśli przedsiębiorca zamierza założyć sklep internetowy, może zdecydować się na wzór biznes planu, w którym rozbudowana będzie część dokumentu dotycząca działań reklamowych w Internecie. Natomiast jeśli zależy mu na stworzeniu lokalnej piekarni, działania marketingowe mogą wiązać się głównie z promocją produktów w sklepach wielkopowierzchniowych oraz mniejszych marketach, które następnie będą zamawiać pieczywo w nowo powstałym punkcie.

Analiza finansowa a gotowy wzór biznes planu

Każdy szablon biznes planu posiada również część poświęconą analizie finansowej. Jej wygląd jest niemalże identyczny we wszystkich biznesplanach, choć jej objętość zmienia się w zależności od wielkości przedsięwzięcia. Zwykle jednak wszystkie wzory biznes planów obejmują wykonanie ciekawych zestawień i wyliczeń w formie czytelnych tabeli i wykresów, dzięki którym potencjalni inwestorzy przekonają się, w jaki sposób przedsiębiorca zamierza sfinansować inwestycję, jaki ma być z niej zwrot i po jakim czasie pojawią się pierwsze zyski.

Analiza finansowa jest więc pewnego rodzaju sercem biznes planu, dzięki któremu możliwe jest zadecydowanie, czy dany pomysł na firmę lub jej rozbudowę ma szansę na powodzenie.

Biznes plan początkiem inwestycji

Odpowiednio dobrany i wypełniony szablon biznes planu jest pierwszym etapem każdej inwestycji, która wymaga, by wzięło w niej udział więcej osób lub instytucji niż tylko twórca przedsiębiorstwa i jego pracownicy. Ciekawie i sumiennie sporządzony biznes plan może bowiem zaważyć na tym, czy przedsiębiorca uzyska potrzebne mu pieniądze, czy też nie. Z tego powodu niezwykle ważne jest wybranie wzoru dokumentu, który pozwoli najdokładniej i najlepiej oddać charakter danego pomysłu na biznes.

Less
Więcej
Akceptuję

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies. W razie wątpliwości zapoznaj się z naszą polityką cookies.