Analityk finansowy – co robi? Zakres obowiązków analityka finansowego

0
14112

Wyższe wykształcenie ekonomiczne, zdolność analitycznego myślenia, zdolności numeryczne, biegła znajomość języka angielskiego – to cechy, które tworzą sylwetkę analityka finansowego. Nie trudno się domyśleć, że zatrudnianie pracowników z takimi zasobami wiedzy i umiejętności jest dla wielu współczesnych firm koniecznością, warunkującą przetrwanie i rozwój na trudnym, wysoko wyspecjalizowanym rynku.

Analityk finansowy - co robi

Jednym z najbardziej znanych w Polsce analityków finansowych jest Marek Zuber. W swojej karierze pracował w banku, biurze maklerskim, w rządzie premiera Marcinkiewicza, jako szef doradców ekonomicznych. Felietonista, ekspert w dziedzinie finansów, członek rad nadzorczych. Jego przykład pokazuje jak daleko można zajść decydując się na wykonywanie tego zawodu

Analityków finansowych poszukują przede wszystkim duże firmy takie jak: banki, firmy konsultingowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, a także jednostki administracji publicznej.

Do głównych zadań analityka finansowego należy dostarczanie informacji służących do:

 • oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • oceny perspektyw efektywnego rozwoju,
 • minimalizowania ewentualnych strat.

Zakres obowiązków uzależniony jest od specyfiki firmy, która zatrudnia analityka, jednak można przyjąć, że będzie się on zajmował:

 • sporządzaniem, prezentowaniem i interpretowaniem analiz finansowych, a w tym:
  • analizą obecnie prowadzonych przedsięwzięć pod kątem efektywności finansowej,
  • badaniem rentowności poszczególnych produktów i jednostek organizacyjnych firmy,
  • tworzeniem prognoz ekonomicznych,
  • analizą planowanych przedsięwzięć i ocena ryzyka ekonomicznego.
 • oceną wpływu danych liczbowych na przedsiębiorstwo,
 • doradztwem,
 • kompletowaniem informacji o rynku kapitałowym,
 • zarządzaniem ryzykiem finansowym,
 • współpracą z instytucjami podmiotami zewnętrznymi.

Osoby na tym stanowisku zajmują się przetwarzaniem danych pochodzących z różnych źródeł (zewnętrznych i wewnętrznych) na przydatne dla danej firmy zbiory informacji. Do tworzenia rozmaitych sprawozdań i raportów analityk wykorzystuje dane czerpane przede wszystkim z działu rachunkowości firmy ale nie tylko. Obecnie w większości dużych firm funkcjonuje system controllingu, który zakłada współdziałanie wielu komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa, a do oceny efektywności projektu przyczyniają się dane ściśle powiązane z finansami, jak również i te, pozafinansowe (zasoby ludzkie firmy, sytuacja konkurencji, niekiedy także sytuacja finansowa kraju i zagranicy).

Sporą część pracy pochłania analiza kosztów, czy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, lecz są one wykorzystywane przede wszystkim do realizacji przyszłych projektów. Zatem, dane z minionych i bieżących okresów i przedsięwzięć firmy wykorzystuje się do budżetowania, przygotowywania przyszłych transakcji, przygotowywania krótko- i długookresowych strategii przedsiębiorstwa.

Analityk finansowy prognozuje też, na podstawie oceny efektywności oraz ryzyka firmy, sytuację ekonomiczną w kontekście projektów inwestycyjnych firmy. Za pomocą wskaźników, parametrów, modeli bada się szanse powodzenia projektów, analizuje możliwe scenariusze.

Ważną kwestią w pracy analityka jest badanie rentowności produktów i usług firmy, jak również ocena rentowności poszczególnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Tu przede wszystkim porównuje się osiągane wyniki z tymi, które pierwotnie były założone. To także część zadań w ramach systemu controllingu w przedsiębiorstwie.

Analityk finansowy jest pomocny w kwestii wyszukiwania „wąskich gardeł” w przedsiębiorstwie, opracowania planów przeciwdziałania różnego rodzaju ryzykom, a także w zarządzaniu ryzykiem. Ważnym zadaniem dla osób zajmujących się analizą finansową jest też wyszukiwanie potencjalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa i jego działalności inwestycyjnej, wybór najbardziej efektywnych źródeł pozyskiwania funduszy, czy działań firmy na rynku finansowym.

Kurs Planowanie sklepu internetowego

Praca analityka finansowego łączy się w dużej mierze z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych. Analityk musi biegle operować różnego rodzaju arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych itp. Nieodzowna jest też znajomość języka angielskiego. Jest to język powszechnie stosowany w środowiskach finansowych. Należy pamiętać, że w takim zawodzie liczy się maksymalna ilość aktualnych, rzetelnych informacji. Informacje na temat sytuacji rynków zagranicznych najlepiej pozyskać ze źródła, dlatego często analitycy korzystają z anglojęzycznych opracowań, raportów, analiz. W dobie globalnej gospodarki, również w tym języku najczęściej biznesmeni porozumiewają się z kontrahentami. Obcokrajowcy są często udziałowcami bądź właścicielami firm działających na terenie Polski, dlatego znajomość języka angielskiego jest nieodzowna.

Od specjalisty w tym zawodzie oczekuje się samodzielności i w dużej mierze jest to praca wykonywana indywidualnie. Jednak trzeba być na tyle komunikatywnym, by bez problemu współpracować z różnymi działami w przedsiębiorstwie, a niekiedy również z organizacjami zewnętrznymi.

Kurs Planowanie sklepu internetowego

Analityk finansowy to przede wszystkim osoba, która kojarzy. Duża przytomność umysłu, umiejętność szybkiego filtrowania danych, by uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, zestawianie bieżącej kondycji firmy z sytuacją konkurencji oraz ogólnym klimatem na rynkach, zdolność do wyszukiwania korzystnych dla przedsiębiorstwa scenariuszy przy danych parametrach to cechy, które wydają się być kluczowymi w tym zawodzie. Dlatego, mimo ogólnego wrażenia, że to praca zamykająca pracownika w świecie liczb, trzeba przyznać, że może być ona niezwykle ciekawa i dość dynamiczna.

[Głosów:11    Średnia:2.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here