sobota, Maj 30, 2020
Doradca podatkowy to osoba, która musi wykazywać się bardzo szeroką wiedzą z dziedziny wszelkiego rodzajów podatków. Prawo podatkowe jest dość rozbudowane i obejmuje swym zakresem podatek dochodowy (w tym od osób fizycznych – PIT, oraz osób prawnych - CIT),...
Doradca podatkowy to zawód, który można sklasyfikować dwojako. Ze względu na obszar, w którym działa doradca podatkowy, z pewnością można uznać, że jest on zaliczany do grona finansistów. Jednak ci, którzy twierdzą, że to zawód prawniczy też będą mieli...
Tesco zatrudnia w naszym kraju ok. 28 tys. osób. To właśnie te osoby, pracujące w ponad 450 super- i hipermarketach, generują roczny 11 mld zł przychodów dla tej firmy. Narodowa dyskusja na temat stosunku zagranicznych przedsiębiorstw do polskiego fiskusa,...
Prowadzenie biura brokerskiego jest bardzo dużym wyzwaniem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym. Wymagania formalne przy zakładaniu firmy brokerskiej Przede wszystkim należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej. Tę wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Aby ją zdobyć należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi...
W odróżnieniu od wymagań, które przed brokerem ubezpieczeniowym stawia prawo, firmy brokerskie formułują bardziej wygórowane warunki współpracy. Jak zatem wyglądają zarobki oferowane za pracę w zawodzie brokera? Typowe ogłoszenie firmy brokerskiej wygląda mniej, więcej, jak to cytowane poniżej: ZADANIA obsługa i...
Wymagania w stosunku do kandydata na brokera ubezpieczeniowego są zbliżone do tych, które kieruje się do początkującego agenta ubezpieczeniowego. Jest kilka szczegółów, które różnią te dwa zawody, warto więc przyjrzeć się bliżej warunkom, które broker musi spełnić, by móc...
Broker ubezpieczeniowy to człowiek, przed którym świat ubezpieczeń nie ma żadnych tajemnic. Świetna orientacja w potrzebach firm o różnym profilu działalności (a także innych organizacji i instytucji), bardzo głęboka wiedza na temat branżowego rynku, produktów oferowanych przez poszczególne towarzystwa...
W „Biedronce” zatrudnionych jest obecnie ok. 58 tys. Polaków. Sieć już teraz liczy ponad 2 500 sklepów, ale biorąc pod uwagę możliwości rozwoju firmy, nie można wykluczyć, że będzie ich więcej. O bardzo dobrej kondycji finansowej sieci może świadczyć fakt,...
Jeśli chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym, nie masz wyboru. Musisz rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Oprócz formalności związanych z samym wpisaniem firmy do ewidencji działalności gospodarczej, lub jeśli działalność ma być prowadzona w formie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, na...
Często towarzystwa ubezpieczeniowe, rekrutując nowych współpracowników, przekonują kandydatów, że czeka na nich zajęcie pełne ciekawych wyzwań, z dogodnymi, elastycznymi godzinami pracy, dające swobodę w podejmowanych działaniach, stabilne, a przede wszystkich bardzo dochodowe (choć wysokość dochodów uzależniają od wysokości wyników...