sobota, Marzec 28, 2020
Policjant jako przedstawiciel służb mundurowych to osoba, która spełniać musi wiele kryteriów, zwłaszcza tych związanych z etyką, postawą, czy moralnością. Zawód niejednokrotnie niedoceniany przez społeczeństwo, czasem traktowany z ironią (któż nie spotkał się z określeniem „miśki”, czy „krawężniki”), tymczasem...
Dla ludzi, którym strażacy uratowali zdrowie i życie lub ocalili dom, ich praca nie ma ceny. Nie ma ona ceny też dla rządzących, lecz raczej w sensie pejoratywnym. Strażacy są służbą mundurową, która jest najmniej doceniana ze wszystkich służb...
Strażakiem nie może zostać każdy. Niestety nie jest to zawód dla osób niepełnosprawnych, którym ograniczenia nie pozwalają na podejmowanie działań. Również osoby chore ze względu na różne warunki, w których trzeba wykonywać czynności ratunkowe, stres, duży wysiłek, poddawanie organizmu...
Strażacy w rankingu najlepiej postrzeganych zawodów zajmują pierwsze miejsce. Trudno się dziwić, skoro na miejsce zdarzenia to oni przyjeżdżają pierwsi, ratują życie i dobytek ludzki nie wymagając nic w zamian, często w pierwszych chwilach po wypadku zastępują służby medyczne....
Jeden z najczęściej odwiedzanych barów szybkiej obsługi w Polsce. Sieć w naszym kraju rozpoczęła działanie w 1993r., obejmuje blisko 200 restauracji, w których zatrudnienie znajduje ponad 6 000 osób; osób młodych, trzeba dodać. Co zachęca ludzi do pracy w KFC?...
Większość doradców kredytowych prowadzi działalność gospodarczą spełniającą bardziej rolę samozatrudnienia, czyli pracy na rzecz jednego podmiotu, najczęściej dużej firmy doradczej lub banku. Niewielka część z tej grupy zawodowej decyduje się na prowadzenie firmy w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli...
Zarobki w tej profesji to jeden ze zdecydowanych pozytywów. Niewielkie wymagania formalne, z którym spotyka się kandydat do pracy w zawodzie doradcy finansowego, a przy tym wynagrodzenie przekraczające najczęściej kwotę 3 000zł netto to dwa czynniki motywujące do wyboru kariery...
Doradca finansowy to stosunkowo młody zawód na polskim rynku pracy. Niewiele jest uregulowań prawnych narzucających jakieś konkretne, wygórowane wymagania stawiane przed kandydatami, a właściwie nie ma ich wcale, dlatego praca w charakterze doradcy finansowego może być atrakcyjną opcją nawet...
Doradca finansowy to swego rodzaju pośrednik pomiędzy klientem, chcącym uzyskać kredyt, a bankiem, który udzieli go pod pewnymi warunkami. Obecnie istnieje dość duży popyt na tego typu usługi, chociażby ze względu na to, że banki wprowadzają dość restrykcyjne procedury...
Wynagrodzenie analityka finansowego jest wprost proporcjonalne do wymagań jakie stawia się przed kandydatem na to stanowisko – wysokie. Zawiedzie się jednak ten, kto zaraz po ukończeniu studiów będzie oczekiwał znacznych kwot. Początkujący analityk finansowy może spodziewać się pensji brutto...