środa, Styczeń 22, 2020
Zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie było zawsze i zawsze będzie. Niezależnie od tego, czy zakład fryzjerski znajduje się na wsi, czy w dużym mieście, każdy z nich będzie miał swoich klientów. Jednym z pozytywnych aspektów tego zawodu wskazywanych przez fryzjerów...
Osoby zainteresowane fryzjerstwem mogą kształcić się w tym kierunku w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. Ukończenie tych szkół nie tylko zapewnia przygotowanie do wykonywania zawodu fryzjera, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej. Ścieżki kształcenia fryzjera Nauka w zasadniczej szkole...
Fryzjerstwo to jedna z tych prac, której efekty widoczne są natychmiast po obsłużeniu klienta. Pasja i talent przekładają się bezpośrednio na wygląd i samopoczucie klienta oraz jego uznanie wyrażone np. w formie sowitego napiwku. Współczesny fryzjer to ważna postać...
Największy producent srebra na świecie i największy producent górniczy miedzi w Europie to bogaty pracodawca, którego stać na zapewnienie ponadprzeciętnej wysokości zarobków oraz godziwych warunków pracy. Rocznie spółka przyjmuje do pracy ponad 600 nowych osób, oferuje im zatrudnienie nie...
IKEA w Polsce ma zaledwie 9 swoich placówek, ale zatrudnienie znajduje w nich ok. 2 500 osób. W jednej placówce pracuje ok. 250 – 300 osób. Głównym kierunkiem działalności jest sprzedaż mebli i wyposażenia mieszkań, jednak obok grupy zajmującej się...
W naszych realiach politycy uchodzą za jedną z zamożniejszych grup zawodowych. W społeczeństwie krążą opinie, że ktoś, kto chce zbić majątek powinien zostać politykiem. Polityka bowiem gwarantuje stałe, niemałe apanaże, a dodatkowo umożliwia kontakty ze środowiskiem biznesu, czy objęcie...
Wielu z polskich polityków rozpoczynało swoje kariery w tej dziedzinie w sposób niezaplanowany. Większość tych, którzy swoją działalność rozpoczęli jeszcze w latach 70-tych, czyniło to z potrzeby serca i chwili. Ich aktywność polityczna była wynikiem niezgody na zastaną rzeczywistość....
Ciekawy punkt widzenia przedstawiony jest w amerykańskiej literaturze, gdzie  określa się politykę jako sztukę bycia wybieranym w celu sprawowania władzy. Natomiast niemiecki teoretyk polityki, Max Weber określił politykę jako dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na...
Agent ochrony to zawód dla pasjonatów. Nie bez powodu mowa tu o pasji w kontekście wynagrodzeń jakie otrzymują pracownicy ochrony bowiem zarobki często oscylują wokół najniższej pensji krajowej. Przeciętne zarobki agenta ochrony Według danych przygotowanych przez firmę Sedlak & Sedlak, podanych...
Aby zostać licencjonowanym agentem ochrony (a według Ustawy o ochronie osób i mienia – kwalifikowanym pracownikiem ochrony) należy spełnić szereg warunków, m. in. legitymować się dyplomem technika ochrony fizycznej i mienia lub świadectwem ukończenia studiów, dyplomem uczelni, szkół oficerskich,...