wtorek, Grudzień 10, 2019
IKEA w Polsce ma zaledwie 9 swoich placówek, ale zatrudnienie znajduje w nich ok. 2 500 osób. W jednej placówce pracuje ok. 250 – 300 osób. Głównym kierunkiem działalności jest sprzedaż mebli i wyposażenia mieszkań, jednak obok grupy zajmującej się...
W naszych realiach politycy uchodzą za jedną z zamożniejszych grup zawodowych. W społeczeństwie krążą opinie, że ktoś, kto chce zbić majątek powinien zostać politykiem. Polityka bowiem gwarantuje stałe, niemałe apanaże, a dodatkowo umożliwia kontakty ze środowiskiem biznesu, czy objęcie...
Wielu z polskich polityków rozpoczynało swoje kariery w tej dziedzinie w sposób niezaplanowany. Większość tych, którzy swoją działalność rozpoczęli jeszcze w latach 70-tych, czyniło to z potrzeby serca i chwili. Ich aktywność polityczna była wynikiem niezgody na zastaną rzeczywistość....
Ciekawy punkt widzenia przedstawiony jest w amerykańskiej literaturze, gdzie  określa się politykę jako sztukę bycia wybieranym w celu sprawowania władzy. Natomiast niemiecki teoretyk polityki, Max Weber określił politykę jako dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na...
Agent ochrony to zawód dla pasjonatów. Nie bez powodu mowa tu o pasji w kontekście wynagrodzeń jakie otrzymują pracownicy ochrony bowiem zarobki często oscylują wokół najniższej pensji krajowej. Przeciętne zarobki agenta ochrony Według danych przygotowanych przez firmę Sedlak & Sedlak, podanych...
Aby zostać licencjonowanym agentem ochrony (a według Ustawy o ochronie osób i mienia – kwalifikowanym pracownikiem ochrony) należy spełnić szereg warunków, m. in. legitymować się dyplomem technika ochrony fizycznej i mienia lub świadectwem ukończenia studiów, dyplomem uczelni, szkół oficerskich,...
Najczęściej spotykani „ochroniarze” to osoby pracujące w sklepach, którzy nie mają nic wspólnego z licencjonowanymi agentami ochrony. Nie ujmując niczego pracownikom pilnującym sklepu przed kradzieżami, trzeba stwierdzić, że kwalifikowani pracownicy ochrony spełniający wymogi stawiane przez Ustawę o ochronie osób...
Funkcjonariusz celny otrzymuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Ustawy o służbie celnej. Uposażenie celnika nie powinno być zbyt niskie, by służby nie były podatne na skorumpowanie, a trzeba przyznać, że w tym zawodzie ryzyko korupcji jest tak wysokie, jak duża...
Mimo, że Służba Celna niesie ze sobą szereg niedogodności (m.in. konieczność zmiany miejsca pracy na polecenie przełożonych, praca pod presją czasu, groźby, szantaże i próby przekupstwa ze strony osób trudniących się przemytem itp.) spotyka się ona ze sporym zainteresowaniem...
Służba celna jest służbą mundurową podległą Ministrowi Finansów. Jest to swojego rodzaju policja jednak ta, w odróżnieniu od celników, podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Zadaniem funkcjonariuszy celnych jest sprawowanie kontroli nad przywozem towarów na polski obszar celny i wywozem towarów...